Arkitekt

Johan Casselbrant

”Dialogen med beställaren och övriga inblandade är en nyckel till framgångsrika projekt.”

Stil/arbetsmetod
Johan har drygt 25 års erfarenhet som arkitekt. För femton år sedan grundade han Kanozi Arkitekter och är en av tre delägare. Arkitektutbildningen skedde på Chalmers samt på TU i Wien. Därefter, under ca 10 år, arbetade Johan på några av Göteborgs stora arkitektkontor samt i Wien.

Johans spektra är brett och projekten har varierat från stora komplexa anläggningar och stadsdelar till detaljerade inredningar och villor. Dialogen med beställaren och övriga inblandade är en nyckel till framgångsrika projekt. Gestaltningen är en syntes av önskemål och krav där helheten blir större än summan av delarna, en design som både är gränsöverskridande och löser sin uppgift.

Villor är ett återkommande tema där flera blivit uppmärksammade i arkitekturtidskrifter. Dessa villor utgår alla från platsen, dess möjligheter och begränsningar, samt de kvaliteter som skapar ett modernt boende, med människan i centrum.

Kontaktformulär

Vill du bygga hus med Willa Nordic? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Tack för din beställning!

Vi kommer att skicka inspirationsmaterialet till dig inom kort. 

Sammarbete med arkitekter

ARKITEKTER SOM VILL SKAPA UNIKA HUS.
Vi söker även samarbete med arkitekter som ser det som en förmån att arbeta med krävande kunder och även ges möjlighet att erbjuda sina kunder en kvalitetssäkrad produktion av husen man ritar. 

Kontakta vår VD Klas Fridsäll för frågor och mer information.
Tel: 073-523 50 10
E-post: klas.fridsall@willanordic.se

Du kan även fylla i formuläret nedan.

Vill du bygga hus med willa Nordic?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att få inspirationsmaterialet hemskickat helt kostnadsfritt.