Miljö- och hållbarhetspolicy

Willa Nordic strävar efter att prioritera sunda och miljövänliga material och produkter i alla hus.

Företagets målsättning är att både produktion och uppförande skall ske med minsta möjliga miljöpåverkan i förhållande till slutproduktens kvalité, tidsplan och kostnad.

Willa Nordic arbetar konkret med återvinning i alla anläggningar. Exempelvis återvinns plastemballage och isoleringsspill. Spillved och pappersavfall återanvänds till att värma fabrik och kontor. Willa Nordic har investerat i egen effektiv förbränning vilken gör företaget helt självförsörjande när det gäller värme.

Willa Nordic har bytt ut truckar som drivs på konventionella bränslen i anläggningarna till truckar som helt opererar på eldrift. Willa Nordic jobbar aktivt med optimering av företagets transporter.
Willa Nordics hus med trästommar är i grunden ett hållbart alternativ som är både förnyelse- och återvinningsbart.
I grunden försöker vi tänka hållbart med fokus på miljön i både stort och smått.

Trä som byggmaterial

Willa Nordic har sin tillverkning mitt i det småländska trähusriket. I århundranden har man byggt hus av miljövänligt och närproducerat trämaterial i bygden. Trä förbrukar koldioxid under sin tillväxt och binder koldioxid under hela sin livslängd som kan uppgå till flera hundra år. I sanning en miljövinst att uppmärksamma.

Willa Nordic menar att klimatfrågan motiverar ett metodskifte i hela byggbranschen. De träbyggnadsmetoder som nu tar allt fler marknadsandelar i Sverige och världen baseras på förnybarhet i naturens eget material. Det är ett stort steg att övergå till förnybara byggmaterial istället för att fortsätta bygga med metoder som i naturen är ändliga byggmaterial – det vill säga både stål och betong. Biomassan från skogen har den egenskapen att den ständigt förnyas när ny skog växer upp. Sköter vi skogsresurserna på rätt sätt har vi således en i praktiken oändlig källa att bygga hem och byggnader med. Byggmetoder som baseras på förnybarhet tillhör framtidens generationer. Växande skog binder koldioxid och genom att uppföra hus i trä får vi en mångårig fördröjning av koldioxidutsläppen till atmosfären. Ett skogsbruk med avverkning och återplantering är gynnsamt för att binda koldioxid jämfört med skog som inte aktivt brukas.

Kvalitetsledningssystem ISO 9001
Klicka för att se certifikatet…

Kontaktformulär

Vill du bygga hus med Willa Nordic? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Tack för din beställning!

Vi kommer att skicka inspirationsmaterialet till dig inom kort. 

Sammarbete med arkitekter

ARKITEKTER SOM VILL SKAPA UNIKA HUS.
Vi söker även samarbete med arkitekter som ser det som en förmån att arbeta med krävande kunder och även ges möjlighet att erbjuda sina kunder en kvalitetssäkrad produktion av husen man ritar. 

Kontakta vår VD Klas Fridsäll för frågor och mer information.
Tel: 073-523 50 10
E-post: klas.fridsall@willanordic.se

Du kan även fylla i formuläret nedan.

Vill du bygga hus med willa Nordic?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att få inspirationsmaterialet hemskickat helt kostnadsfritt.