Kvalitetssäkrad byggprocess

Vår produktionsprocess har vi utvecklat och finslipat i över 30 år nu. Den gör det möjligt att individanpassa hus till rätt kostnad och samtidigt erbjuda en trygg och säker byggprocess, med högsta möjliga kvalitet. Det här är en kortfattad beskrivning av processen.

Unika hus till fasta priser

Tack vare vår noggranna projektering och rationella tillverkningsprocess kan vi ge er ett fast pris på hela materialleveransen redan i samband med husskisserna. Och det är inte ett cirkapris utan ett pris vi garanterar att hålla. Det inkluderar all projektering, allt material och all inredning. Det kommer alltså inga obehagliga överraskningar i efterhand.

När det sedan gäller entreprenaden är det upp till er om ni önskar även den via oss, en s k totalentreprenad, eller om ni önska upphandla en delad entreprenad. I båda fallen rekommenderar vi duktiga byggare som är certifierade av oss och som kan ge er ett fast pris även på arbetet.

Byggprocessen steg för steg

Skiss
Husresan startar ofta tillsammans med en av våra duktiga arkitekter eller husritare. Ni skissar, diskuterar och justerar tillsammans. Nu får idéerna flöda fritt. Husskisserna kan vi levandegöra i 3D med rörlig grafik.
Offert
När ni känner er nöjda med husskissen börjar vi räkna på vad ert hus kommer att kosta. Sedan offererar vi ett fast pris som vi garanterar att hålla.
Köpeavtal
Accepterar ni vår offert, så skriver vi ett köpeavtal och startar processen mot ert nya hus.
Bygglov
Vårt första steg i själva byggprocessen blir att ta fram bygglovsritningar och skicka in dem.
Huvudritningar
Med ett godkänt bygglov tar vi nu fram slutliga huvudritningar och en komplett leveransbeskrivning.
Tillverkningsorder
Tillsammans med projektledaren sammanställer vi nu era slutliga val i en tillverknings- och leveransorder. Den går både till vår egen husproduktion och till andra inblandade leverantörer. Nu gör vi också upp en tidplan för alla detaljritningar och leveranser.
Konstruktionsritning
I den här fasen tar vi fram detaljerade ritningar för grund, VA, värme och ventilation. Dessutom konstruktions- och monteringsritningar och ritningar för alla installationer. Våra konstruktörer ser till att husbygget blir säkert och hållbart även när det är fråga om speciallösningar som upphöjda invändiga tak, stora rumsytor och generösa fönsterytor, som ofta kräver extra dimensionering av bärande balkar.
Byggelement
I vår produktionsanläggning skapar vi byggelementen för väggar, golv och tak. Eftersom vi enbart tillverkar ett exemplar av varje hus, så har vi ingen automatiserad tillverkningsprocess. Allt arbete görs för hand av våra duktiga snickare.
Byggstart
Inför byggstart kallar byggnadsnämnden alla inblandade till ett tekniskt samrådsmöte kring hur bygget ska genomföras. Här deltar även våra certifierade byggare och en kontrollansvarig.
Markarbete
Nu förbereder vi tomten för husbygget. Det betyder schaktning, gjutning och kanske även sprängning. Det kan bli ett rätt omfattande arbete, eftersom vi ofta bygger på kuperade tomter som andra hustillverkare helst undviker.
Byggnation
När grunden är färdig börjar vi resa husets stomme och med vår rationella byggprocess minimerar vi tiden som bygget står öppet för väder och vind. Vi skapar ett tätt hus inom bara ett par dagar, till skillnad från lösvirkesbyggare där bygget kan stå öppet i många veckor. Vår byggprocess minimerar också risken för fel och missförstånd, därför att alla delar och byggelement är numrerade och synkade med ritningar och instruktioner, vilket gör hela husbygget till ett stort och exakt pussel.
Färdigt hus
Byggtiden varierar stort, men tar vanligtvis mellan 16 och 35 veckor.
Besiktning
När hela huset står klart är det dags för slutbesiktning. En oberoende besiktningsman stämmer då av resultatet mot avtalet. Ett godkännande betyder att huset nu är klart för inflyttning.
2-årsbesiktning
Vårt ansvar fortsätter ända till den uppföljande 2-årsbesiktningen. Den går till på samma sätt som slutbesiktningen och markerar också slutet på den tvååriga reklamationstid som ingår i ert husköp.

Kontaktformulär

Vill du bygga hus med Willa Nordic? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Tack för din beställning!

Vi kommer att skicka inspirationsmaterialet till dig inom kort. 

Sammarbete med arkitekter

ARKITEKTER SOM VILL SKAPA UNIKA HUS.
Vi söker även samarbete med arkitekter som ser det som en förmån att arbeta med krävande kunder och även ges möjlighet att erbjuda sina kunder en kvalitetssäkrad produktion av husen man ritar. 

Kontakta vår VD Klas Fridsäll för frågor och mer information.
Tel: 073-523 50 10
E-post: klas.fridsall@willanordic.se

Du kan även fylla i formuläret nedan.

Vill du bygga hus med willa Nordic?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att få inspirationsmaterialet hemskickat helt kostnadsfritt.