Willa Nordic är finalist i Gar-Bos tävling ”ÅRETS SMÅHUS 2021”

Willa Nordic är finalist i Gar-Bos tävling ”ÅRETS SMÅHUS 2021”

”En god byggprocess som kännetecknas
av god kommunikation och samarbete.”

Projektledare Mia Olsson svarar på frågor från Gar-Bo om finalbidraget.

Kan du beskriva hur projektet startade.
– Vår arkitekter Patrik Windisch som kunden anlitade var med på plats och studerade terrängen, utsiktslägen och omkringliggande bebyggelse. Han har hjälpt till med placeringen på den ganska komplexa och kuperade tomten och sedan även ritat huset. Huset ritades i olika nivåer för att följa naturens kupering. Det är helt anpassat för både platsen och kundens behov och önskemål.

Kan du beskriva huset?
– Huset finns bara i ett enda exemplar helt anpassat för platsen. Taken bildar en vågform som ligger helt rätt i kuperingen och som anknytning till sjön vid dess fötter.
Huset har praktiska och vackra skärmtak inklädda i bandfalsad plåt för att skapa omboning och extra solskydd till de stora glasade partierna. Panelen är Sioox-behandlad och kommer att få en naturlig grå ton till sin plats mitt i naturen.

Hur tänkte kunden om husets användbarhet över tid?
– Detta är en ganska viktig fråga och bör helst beaktas i alla hus man bygger. Ett hus ska stå över väldigt lång tid och kommer att få flera olika ägare under sin livstid.
Så resonerade vi även här och det blir också en trygghet att bygga så att det kan passa många familjer i ett andrahands-perspektiv om man skulle vilja eller behöva sälja sitt hus.

Hur planerades arbetet?
– Vi tog fram en gemensam övergripande tidplan som beskrev del för del och vecka för vecka redan i avtalet med kunden.
Det fanns även en mycket detaljerad tidplan för leveranstider direktlevererat material till byggplats och en Tidplan för entreprenörernas olika moment och arbetsveckor. Tidplanerna hölls från start till mål. Detta var en viktig del för att skapa god ordning och reda på bygget. Det gav också varje entreprenör tydlighet och framförhållning för sitt uppdrag på plats.
Vi har haft en tät kontakt med entreprenörerna och kunden genom hela byggprocessen med löpande avstämningar från avtal till färdigt hus. Kundkontakten har oftast skett minst varje vecka. Det har varit viktigt för kunden och vi har känt ett stort ansvar för den stora privata investering som gjorts.

 Kan du beskriva husets kvalitet och utrustning?
– Huset är byggt i en mycket gedigen kvalitet och håller därmed en bra energieffektivitet trots de stora fönsterpartierna. Planlösningen är även gjord så att rummen kan ändra funktion över tid eller vid intresse av förnyelse. Det har funnits en genomgående bevakning av förvarings- och teknikutrymmen för att kunna möta framtidens behov av mer källsortering, eget arbete/pyssel/snickeri och så vidare.
Husets tak är mycket synliga från vägen och grannarna ovanför. Därför är det valt och installerat helt integrerade solceller på taken i likhet med de platta takpannorna. Solcellerna smälter därmed in och blir näst intill osynliga till glädje för både arkitektur, grannar och förbipasserande. Solcellerna är av god kvalitet med långa garantitider där bland annat solceller och optimerare har en garantitid på 25 år. Solcellerna är dessutom kopplade till batterilagring.
Det har även varit viktigt att handikapp- och rullatoranpassa genom att noga planera nedfarten och parkeringsmöjligheter vid både garaget vid gatan och vid huvudentrén nere vid huset. Invändigt har vi även sett till att avstå trösklar i möjligaste mån utöver alla övriga krav på handikappanpassningar i hus.

Hur blev slutpriset i förhållande till offerten?
–  Huset är byggt på totalentreprenad och kunden fick ett exakt pris inför avtal. De ändringar, tillval och avdrag som är gjorda är noga beskrivna med text och pris i ÄTA-listor mellan oss och kunden. Så både vi och kunden har haft en utmärkt kontroll på kostnaderna. Detta är ett viktigt ansvar och gav kunden en tydlig och trygg byggresa.

Hur ser Willa Nordic på miljö- och hållbarhet?
– Willa Nordic har en Miljö- och hållbarhetspolicy:
Willa Nordic strävar efter att prioritera sunda och miljövänliga material och produkter i alla hus.
Företagets målsättning är att både produktion och uppförande skall ske med minsta möjliga miljöpåverkan i förhållande till slutproduktens kvalité, tidsplan och kostnad. Willa Nordic arbetar konkret med återvinning i alla anläggningar. Exempelvis återvinns plastemballage och isoleringsspill. Spillved och pappersavfall återanvänds till att värma fabrik och kontor. Willa Nordic har investerat i egen effektiv förbränning vilken gör företaget helt självförsörjande när det gäller värme.
Willa Nordic har bytt ut truckar som drivs på konventionella bränslen i anläggningarna till truckar som helt opererar på eldrift. Willa Nordic jobbar aktivt med optimering av företagets transporter.
Willa Nordics hus med trästommar är i grunden ett hållbart alternativ som är både förnyelse- och återvinningsbart.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Mer att utforska

Artiklar

Vårt nya hus nr 9!

Läs om vad våra kunder säger om upplevelsen av att bygga hus med Willa Nordic. Klicka här för att läsa

Kontaktformulär

Vill du bygga hus med Willa Nordic? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Tack för din beställning!

Vi kommer att skicka inspirationsmaterialet till dig inom kort. 

Sammarbete med arkitekter

ARKITEKTER SOM VILL SKAPA UNIKA HUS.
Vi söker även samarbete med arkitekter som ser det som en förmån att arbeta med krävande kunder och även ges möjlighet att erbjuda sina kunder en kvalitetssäkrad produktion av husen man ritar. 

Kontakta vår VD Klas Fridsäll för frågor och mer information.
Tel: 073-523 50 10
E-post: klas.fridsall@willanordic.se

Du kan även fylla i formuläret nedan.

Vill du bygga hus med willa Nordic?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att få inspirationsmaterialet hemskickat helt kostnadsfritt.